FAQ om dödsfall och begravning

Det är mycket frågor som kan dyka upp i samband med dödsfall och begravning Här följer några FAQ frequently asked questions eller ofta ställda frågor i samband med dödsfall och begravning

Vilken begravningsbyrå ska man välja ?

Frågar du oss svarar vi Begravningsbyrån Humana om begravningen ska ske i Storstockholm.

Hur mycket kostar en begravning ?

Det beror på vad man väljer för produkter och tjänster och vilken begravningsbyrå man anlitar. Se Begravningsbyrån Humanas prislista här

Vem betalar begravningen ?

Det gör dödsboet, dvs den avlidne betalar för sin egen begravning

Vem får/ska ordna begravning ?

Det är anhöriga dvs släktingar som ska ordna begravning. Bland de anhöriga kan egentligen vem som vill ordna begravningen. Men det är viktigt att alla närstående tillfrågas och informeras och det är viktigt att man ser till att komma överens. Om det inte finns anhöriga eller andra närstående är det kommunen som ordnar begravningen.

Vad är bisättning ?

Den avlidne läggs i kista på bårhuset och transporteras till en sk bisättningslokal i väntan på begravningsceremonin. Hela denna process brukar kallas för bisättning.

Vad är en borgerlig begravning ?

Man brukar kalla icke-kyrkliga begravningar för borgerliga. Läs mer om borgerliga begravningar här

Vad är en officiant ?

Officiant brukar man kalla den som förrättar begravningen. Vid kyrklig begravning är det prästen och vid en borgerlig begravning är det en person som fått uppdraget att förrätta begravningen. Der kan vara någon som jobbar professionellt som officiant. Men det kan också vara en anhörig, vän eller bekant. Inga formella krav ställs på en officiant.

Vad är minnesstund ?

Minnesstund kallas det när man träffas och ofta äter något tillsammans efter begravningsceremonin. Jämför med begravningskaffe och gravöl.

Vad är gravsättning ?

Gravsättning eller den sista vilan är var man begraver stoftet eller askan efter en person. Läs mer här

Vad är minneslund ?

Minneslund är ett anonymt sätt att gravsätta askan efte en avliden. En lund där askan sprids eller grävs ner Läs mer här

Vad är askgravplats ?

Askgravplats är en form där askan gravsätts i en tygpåse. Platsen markeras med en för området samma typ av liggande sten som de andra gravarna. Läs mer här

Vad är askgravlund ?

Askgravlund är en gravsättningsform där askan grävs ner i en lund. Namnplakett på en mur eller vägg i anslutning. Läs mer här

Vad är kolumbarium ?

Kolumbarium är en nisch i en vägg där urnan med aska efter avliden placeras. Läs mer här

Var får man sprida aska ?

Askan får spridas i särskilda för ändamålet skapade minneslundar. Man kan också sprida askan i havet eller i vissa fall över land. För att göra det måste man söka tillstånd av Länsstyrelsen

Vad är ett dödsbo ?

Ett dödsbo är kvarlåtenskapen efter en avliden person. Där ingår tillgångar i form av pengar, föremål bostad etc och skulder. 

Vad är bouppteckning ?

Bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdag. Läs mer här

Vad är försäkringsinventering ?

Vid en försäkringsinventering kollar man upp om den avlidne har försäkringar som kan komma dödsboet till del. Läs mer här

Vad är nerstängning av sociala medier ?

Stängning av sociala medier innebär att man avslutar konton i sociala medier. Ofta i samband med dödsfall. Läs mer här

Hur avslutar man Facebook och andra sociala medier ?

Man kan avsluta genom att som anhörig kontakta respektive social media. Det är ofta ett ganska komlicerat förfarande. Därför tillhandahåller vi en tjänst där man får hjälp med det. Läs mer här