FAQ om dödsfall och begravning

Det är mycket frågor som kan dyka upp i samband med dödsfall och begravning Här följer några FAQ – frequently asked questions eller ofta ställda frågor i samband med dödsfall och begravning.

Vi på Begravningsbyrån Humana i Stockholm försöker ge er svar. Ni är också varmt välkomna att ringa eller maila om det är något annat ni undrar över.

Frågar du oss svarar vi Begravningsbyrån Humana om begravningen ska ske i Storstockholm.

Det beror på vad man väljer för produkter och tjänster och vilken begravningsbyrå man anlitar. Se Begravningsbyrån Humanas prislista här

Det gör dödsboet, dvs den avlidne betalar för sin egen begravning

Det är anhöriga dvs släktingar som ska ordna begravning. Bland de anhöriga kan egentligen vem som vill ordna begravningen. Men det är viktigt att alla närstående tillfrågas och informeras och det är viktigt att man ser till att komma överens. Om det inte finns anhöriga eller andra närstående är det kommunen som ordnar begravningen.

Den avlidne läggs i kista på bårhuset och transporteras till en sk bisättningslokal i väntan på begravningsceremonin. Hela denna process brukar kallas för bisättning.

Man brukar kalla icke-kyrkliga begravningar för borgerliga. Läs mer om borgerliga begravningar här

Officiant brukar man kalla den som förrättar begravningen. Vid kyrklig begravning är det prästen och vid en borgerlig begravning är det en person som fått uppdraget att förrätta begravningen. Der kan vara någon som jobbar professionellt som officiant. Men det kan också vara en anhörig, vän eller bekant. Inga formella krav ställs på en officiant.

Minnesstund kallas det när man träffas och ofta äter något tillsammans efter begravningsceremonin. Jämför med begravningskaffe och gravöl.

Gravsättning eller den sista vilan är var man begraver stoftet eller askan efter en person. Läs mer om gravsättning här

Minneslund är ett anonymt sätt att gravsätta askan efte en avliden. En lund där askan sprids eller grävs ner Läs mer om minneslund här

Askgravplats är en form där askan gravsätts i en tygpåse. Platsen markeras med en för området samma typ av liggande sten som de andra gravarna. Läs mer om askgravplats här

Askgravlund är en gravsättningsform där askan grävs ner i en lund. Namnplakett på en mur eller vägg i anslutning. Läs mer om askgravlund här

Kolumbarium är en nisch i en vägg där urnan med aska efter avliden placeras. Läs mer om kolumbarium här

Askan får spridas i särskilda för ändamålet skapade minneslundar. Man kan också sprida askan i havet eller i vissa fall över land. För att göra det måste man söka tillstånd av Länsstyrelsen

Ett dödsbo är kvarlåtenskapen efter en avliden person. Där ingår tillgångar i form av pengar, föremål bostad etc och skulder. 

Bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdag. Läs mer om bouppteckning här

Vid en försäkringsinventering kollar man upp om den avlidne har försäkringar som kan komma dödsboet till del. Läs mer om försäkringsinventering här

Stängning av sociala medier innebär att man avslutar konton i sociala medier. Ofta i samband med dödsfall.

FAQ om begravning