Begravning Ängby kyrka

Vi på Begravningsbyrån Humana hjälper gärna till att ordna begravning i Ängby fina kyrka. Kyrkan är byggd 1959 och har en varm atmosfär. Den är belägen vid Islandstorget och har närhet till tunnelbanan, vilket underlättar för begravningsgäster. I direkt anslutning till kyrkan finns det lokal för minnesstund

Ängby kyrka tillhör Bromma församling.

Församlingshuset är under renovering och man bygger en ny träbyggnad även ett kapell ska byggas, se mer https://www.svenskakyrkan.se renovering-av-angbykyrkan

Arbetet beräknas vara färdigt under 2022.