Begravning Nacka kyrka

Nacka kyrka på Gamla Värmdövägen 14 uppfördes 1891. Begravningsbyrån Humana hjälper er gärna att arrangera begravning här. Intill kyrkan ligger Nacka kapell där man också kan förlägga begravningar för de lite mindre sällsakpen. I anslutning till kyrkan finns föramlingssalen som lämpar sig bra att ha minnesstund i.

Man behöver inte tillhöra Nacka församling för att begravas i Nacka kyrka. Det kan vara bra att veta om man är med i svenska kyrkan har man rätt att välja vilken kyrka man vill för begravning.

För att planera begravningen se här.

Ni är också välkomna att kontakta oss via mail eller telefon. Hos oss får ni en och samma kontaktperson som hjälper er från ett inledande samtal till eftersamtal efter begravningen.