Bouppteckning mm

Bouppteckning är det första man brukar tänka på i samband med dödsfall, men vi kan hjälpa er med juridiska frågor genom alla perioder i livet, tex tesatamente, samboavtal och bodelning. Man gör klokt i att tänka efter hur ens juridiska situation ser ut innan eventuellt dödsfall eller separation

Bouppteckning
En bouppteckning upprättas efter att en person har avlidit. Det är en förteckning över tillgångar och skulder på dödsdagen.
Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader dvs skrivas under. Från förrättningsdagen har man en månad på sig att skicka in den till skatteverket.

Arvsskifte
Ett arvskifte innebär att tillgångarna efter ett dödsbo fördelas mellan arvingarna.
Arvskiftet upprättas utifrån olika handlingar såsom testamente, äktenskapsförord, den hos skatteverket registrerade bouppteckningen och gällande lag.

Testamente
Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död.
Om den avlidne saknar arvingar och inte upprättat testamente tillfaller tillgångarna Allmänna
arvsfonden.

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest