Begravning

När det kanske ofattbara händer att en närstående dör och man mitt i sorgen står inför att ordna en begravning kan det vara många frågor som dyker upp.

Inledningsvis är det bra att ta kontakt med en begravningsbyrå. Vi hjälper och stöttar er hela vägen och kan berätta mycket om vilka val man kan och ska göra och i vilken ordning.

En sak i taget. Man kan behöva någon form av checklista angående vad som ska och bör göras.

Informera övriga dödsbodelägare, familj och vänner arbetsgivare och kollegor om dödsfallet.

Praktiska saker som att ta hand om eventuella husdjur, fordon och växter. Tömma kylskåpet och slänga sopor.

Det är klokt att kontakta en begravningsbyrå så snart som möjligt för att komma igång med planeringen av begravningen, läs mer

Kolla upp om den bortgågne har förmedlat några önskemål angående sin begravning och gravsättning.

Säg upp eventuella abonnemang och medlemskap.

Anmäl eventuell annan adress till skatteverket för post från skatteverket se här. Adressändring till andra instanser måste man själv ordna eller ta hjälp av Svensk adressändring

Ekonomi är en fråga för sig. Vem betalar? Begravningskostnaderna belastar i första hand dödsboet om man inte önskar göra på annat sätt. Det är dock alltid beställaren av begravningen som är betalningsansvarig gentemot begravningsbyrån.

Alla har rätt till en värdig begravning. Finns det begränsat med pengar i dödsboet kan man söka bidrag hos socialförvaltningen i hemkommunen, se socialförvaltningen i Stockholm här

S:t Maria Magdalena kyrka

Vi finns här för att hjälpa och vägleda och för att visa vilka alternativ som finns. Tveka inte att höra av er. Hos oss får ni alltid gratis rådgivning.

Välkomna att kontakta oss och boka ett besök. Vill ni inte ha ett personligt möte går det bra att ordna allt via telefon och med hjälp av internet.

Som hjälp kan ni också se planera begravning här