Gravsättning Stockholm

Gravsättningen i Stockholm eller någon annanstans kan utformas på olika sätt. Kistbegravning, urnbegravning, minneslund, kolumbarium för att nämna de vanligaste alternativen för den sista vilan.

Kistbegravning

Vid kistbegravning eller jordbegravning sänks kistan i jorden vanligtvis i direkt anslutning till begravningsceremonin. Vid  senare tillfälle förekommer också med eller utan anhöriga närvarande.

Urnbegravning

Urnan sänks i jorden. Vanligen en tid efter begravningsceremonin med eller utan anhöriga närvarande. Vid begravningsceremoni med urna finns möjlighet att ha urnsänkning i anslutning till ceremonin.

Minneslund

En lund eller gräsmatta, olika former förekommer. Askan kan spridas eller grävas ner. Det är ett anonymt gravskick och anhöriga får ej närvara när gravsättning sker. Blommor får ofta placeras på en för hela minneslunden gemensam plats.

Askgravplats

Gravplats för aska utan urna, ofta täckt av en platt sten med inskription. Alla stenar är likadana och ligger vanligtvis på rad.

Askgravlund

Askan grävs ner utan urna i en lund och namnplakett sätts upp på mur i anslutning. Olika varianter förekommer. På Sandsborg finns askgravlund med där askan gravsätts med hjälp av vatten.

Kolumbarium

Kolumbarium betyder egentligen duvslag och innebär att urnan ställs i en nisch i en urnvägg. Urnan måste vanligtvis vara av ickeförgängligt material som koppar eller brons. I Stockholm finns kolumbarium på sex ställen, i Högalid, Gustav Vasa, Engelbrekt, St Göran, Hägersten och Farsta församling.

Sprida aska över vatten

Man kan också gravsätta askan genom att själv sprida askan över vatten. Tillstånd krävs då av Länsstyrelsen och det är oftast så att spridning ska ske 300 meter ut från land. Kontakta oss så hjälper vi Er med ansökan till Länsstyrelsen. 

Gravsättning askgravlund Stockholm Begravningsbyrån Humana