Begravningsceremoni med urna

Begravningsceremoni med urna eller sk akt med urna, när man valt att kremera först och ha urna istället för kista på begravningen. Ceremonin sker i kyrka eller kapell på i stort sätt samma sätt som om kistan varit på plats.

Det kan vara aktuellt om det gått mer än 30 dagar innan man får möjlighet att hålla begravning. Kremering eller jordbegravning ska ske inom 30 dagar enligt lag.

Lagen säger att askan ska gravsättas inom ett år från dödsdagen räknat. Det betyder att man har god tid på sig att ha ceremonin med urna. Dock är det att rekommendera att man inte väntar för länge eftersom tiden fram till begravningen är mycket speciell och att det kan vara skönt att få ett avsked i någorlunda närtid.

En begravningsceremoni med urna möjliggör att man har urnsättning i direkt anslutning till ceremonin. Man kan tex tänka sig att man har en begravningsceremoni med urna i något kapell på Skogskyrkogården och att man i direkt efter ceremonin gravsätter urnan i en urngrav på Skogskyrkogården. Så här kan det gå till när ceremonilokalen ligger någorlunda nära gravplatsen.

Vid besöket på begravningsbyrån kommer man fram till att man önskar ha en begravningsceremoni med urna. Begravningsbyrån ordnar då så att kremeringen sker innan och att askan förvaras i önskad urna tills det blir dags.

Man bokar tid i kyrka eller kapell på sedvanligt sätt och upplägget av ceremonin brukar överensstämma med begravningsceremoni med kista.

Efter ceremonin transporteras urnan tillbaks till krematoriet om man inte planerat att ha gravsättning i anslutning.

Gravsättning kan då ske på önskat sätt vid ett senare tillfälle.