Bouppteckning

En bouppteckning ska enligt lag förrättas inom tre månader efter dödsdagen och lämnas till Skatteverket.

När en person avlider är det en del juridiska saker att hantera. Bouppteckningen är det första steget i avvecklingen av dödsboet och kan beskrivas som “livets bokslut”.

En bouppteckning är en dokumentation som tydligt redovisar vilka tillgångar och skulder den avlidna hade på dagen för dödsfallet. Bouppteckningen identifierar även personer och/eller organisationer som ska ärva den avlidna.

I bouppteckningen ska även tas hänsyn till eventuella juridiska dokument som den avlidna lämnat efter sig, så som testamente eller äktenskapsförord. Vi förstår att det är krävande med pappersarbetet, alla begrepp att hålla reda på och alla saker att hantera. Vi finns här för att hjälpa till, underlätta och vägleda dig genom hela processen.

Kontakta oss så förmedlar vi kontakten till Juristbolaget

Om tillgångarna efter den avlidne endast räcker till begravningen och andra kostnader med anledning av dödsfallet och det inte finns någon fast egendom kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan som Socialförvaltningen lämnar in till Skatteverket. I sådana fall måste anhöriga kontakta dödsbosektionen på Socialförvaltningen.

scott-webb-1ddol8rgUH8-unsplash