Bouppteckning

Det är viktigt att få ett bra avslut. Det första man brukar tänka på i samband med dödsfall är bouppteckning och arvsskifte, men även testamente och dödsboförvaltning kanske ni vill ha hjälp med. Vi ordnar så att ni får hjälp med det ni behöver.

Kontakta oss så förmedlar vi kontakten till våra samarbetspartners Er Juridik

En bouppteckning ska enligt lag förrättas inom tre månader efter dödsdagen och lämnas till Skatteverket.

Bouppteckningen har en civilrättslig betydelse för att fastställa den avlidnes tillgångar på dödsdagen och vilka som är efterlevande. När bouppteckningen registrerats hos Skatteverket ligger den till grund för bodelning och för skiftet mellan arvingarna.

Du kan läsa mer om bouppteckningar i broschyren Bouppteckning (SKV 461), som kan laddas ner från Skatteverkets webbplats eller beställas via deras servicetelefon, 020-567 000, direktval 7912. Bouppteckningen görs på blanketten Bouppteckning (SKV 4600).

Om tillgångarna efter den avlidne endast räcker till begravningen och andra kostnader med anledning av dödsfallet och det inte finns någon fast egendom kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan som Socialförvaltningen lämnar in till Skatteverket. I sådana fall måste anhöriga kontakta dödsbosektionen på Socialförvaltningen.

scott-webb-1ddol8rgUH8-unsplash