Direktkremering - begravning utan ceremoni

Begravning utan ceremoni eller sk direktkremering i Stockholm. Ibland finns det omständigheter som gör att man inte kan eller vill ordna en begravningsceremoni för den avlidne.

Det kan vara en uttalad önskan från den avlidne. Dock är ju begravningsceremonin till både för den avlidne anhöriga och vänner

Man kanske vill ordna en begravningsceremoni med urna på annan plats eller i annat land.

Det kan också vara så att man vill ordna en liten ceremoni vid gravplatsen i samband med urnsättning.

Kanske vill man inte närvara i något skede efter att någon dött och man väljer minneslund som plats för den sista vilan. Då körs den avlidne från bårhuset till krematoriet och askan sprids i minneslund utan närvaro av anhöriga.

Om man väljer en s.k. direktkremering är det mycket viktigt att alla närstående är överens om det. För många är det självklart att man har en traditionell begravning.

Kostnaden för en direktkremering är betydligt lägre än för en tradtionell begravning av förklarliga skäl

Se hela vår prislista här

Välkomna med frågor om direktkremering

Ni är välkomna att kontakta oss med era frågor angående direktkremering. Vi finns här för att hjälpa och vägleda och för att visa vilka alternativ som finns.

Ibland kan det vara så att anhöriga inte är överens och då kan det behövas att man tillsammans diskuterar igenom situationen och får möjlighet att ställa frågor