Sorgbearbetning

Hur tungt det än känns, finns det hopp om att det kan bli bättre, men man kan behöva stöd och hjälp. Det lindrar kanske inte direkt, men att få hjälp att se tillbaka på ljusa minnen kan vara en hjälp att gå vidare.

Efter begravningen kommer tid för att ta hand om sig och sin sorg. Det är viktigt att lära sig att hantera sin sorg. Det tar olika lång tid att komma igenom och man gör det på helt skilda sätt.

Vi kan hjälpa dig att hitta det stöd och den hjälp som känns rätt för just dig.

Nedan hittar du några exempel på var man kan få hjälp.

  • Svenska institutet för sorgbearbetning, sorg.se, erbjuder kurser och workshops
  • Svenska kyrkans olika församlingar erbjuder vanligtvis olika former av samtalsstöd.
  • Randiga huset, randigahuset.se för barn och unga som mist någon närstående tex förälder eller syskon.
  • Vimil, vimil.se, ett nätverk för dig som mist någon mitt i livet
  • Om någon anhörig tagit sitt liv finns Spes, spes.se
  • Coachning, terapi och existentiell vägledning Lenita Kärker diplomerad psykosyntesterapeut lenitakarker.se