Förvalta arvet

Förvalta arvet på ett klokt sätt. Det finns många aktörer därute som gärna vill hjälpa till att förvalta och placera dina pengar. Alla är inte lika seriösa. Det ligger i vårt intresse att förmedla kontakter med seriösa företag i olika branscher. Vi vill gärna hjälpa våra kunder till bra lösningar.

Ibland händer det att man helt oväntat ärver pengar. Om man inte vill spendera alla pengarna genast kan man placera dem på ett förhoppningsvis klokt sätt.

 

Kapitalinvest Skandien

Vi samarbetar med Kapitalinvest Skandien. De erbjuder en strategi och utbildning för att du ska ha förutsättningar att ta välgrundade finansiella beslut med utgångspunkt i vem du är och vad du vill uppnå. I nästa steg ger de råd kring lämpliga finnasiella produkter. För dem är det viktigt att kunden förstår vad de investerar i och de tar sig tid att svara på frågor och förklara.

Kontakta oss gärna så förmedlar vi kontakten.

Läs om Kapitalinvest Skandien på deras hemsida

 

Fare Investments

Vi samarbetar med Fare Investments. De har en prestationsbaserad affärsmodell och får ersättning i relation till den värdeökning de skapar. Det innebär att de spelar i samma lag som sina kunder och har därmed incitament att prestera och fatta kloka investeringsbeslut.

Kontakta oss gärna så förmedlar vi kontakten.

Läs om Fare Investments på deras hemsida

 
Arv pengar man ärvt