Urnor begravning Stockholm

Vackert värdigt prisvärt. Vi har ett stort urval av urnor i flera olika material nedbrytbara och ickenedbrytbara. Enklare, billiga urnor och designade dyrare urnor i fina material. Vår ambition är att ni ska hitta just den urnan som motsvarar era önskemål i fråga om pris, material och utseende.

På samtliga urnor utom pappurnorna och Tellusurnan tillkommer 100 kr för gravering med namn födelse- och dödsdatum.

I de fall man önskar köpa en urna utan att anlita oss som begravningsbyrå tillkommer en administrationskostnad på 295 kr.

Urna till gravsättning

Vid gravsättning av aska i traditionell grav använder man oftast en urna som askan förvaras i. Det är dock inte nödvändigt, har ni inte beställt någon urna gravsätts askan i en brun pappkartong som man får från krematoriet.

Olika kyrkogårdar har sina egna regler angående vilka material urnorna som ska gravsättas får ha.

Ska askan gravsättas i kolumbarium, dvs i en nisch i vägg eller mur, måste man vanligtvis ha en urna av ickeförgängligt material som koppar eller brons. Vi måste också kolla upp vilka mått som gäller för just det kolumbariet.

Begravningsakt med urna

Om ni av någon anledning inte kunnat ha begravning inom de lagstadgade 30 dagarna efter dödsfallet kan vi hjälpa er att ordna en begravningsceremoni med urna istället för med kista.

Kremering sker då först och askan placeras i någon form av urna. Vid ceremonin spelar urnan samma roll som kistan och själva ceremonin brukar ha samma upplägg som en ceremoni med kista.

Gravsättning till sjöss eller över land

Om ni vill gravsätta askan genom att själv sprida den till sjöss eller över land kan ni beställa en urna att förvara askan i. istället för i den pappkartong man kan få från krematoriet.

När ni själva ska gravsätta askan måste tillstånd inhämtas från Länsstyrelsen, läs mer här

Det finns en urna som får gravsättas i havet och det är urnan Sand, man bör då först ta bort snöret. Har man en annan urna ska askan hällas ut ur urnan.