Tebjudning – samtal om begravning

Begravningsbyrån Humana arrangerar “tebjudningar” informations/diskussionsträffar om begravningar. Syftet är att sprida kunskap om allt kring begravningsprocessen och därmed också minska begravningsbyråernas makt. Vår upplevelse är att okunskapen är stor om vad som händer när en person dött och att man ofta upplever att man hamnar i händerna på begravningsbyrån. Man vet inte vad man får och inte får göra och vad som är möjligt och inte möjligt. Man vet heller inte att man kan ordna mycket själv om man önskar.

Många har erfarit att för att vara sjuk måste man vara frisk eller ha någon som kan föra ens talan och hitta den vård man förtjänar. Man vet helt enkelt inte hur vården ser ut och vad man har för rättigheter. Lite liknande är det i begravningsbranschen. Man vet inte vad man har för rättigheter och skyldigheter. Det vill vi råda bot på.

Många har mycket funderingar och frågor kring allt som har med begravningar att göra men väldigt sällan blir det tillfälle att prata om det. Det är ett känsligt område, kanske något man helst inte vill tänka på. Men frågorna finns där ändå.

Många har också mycket idéer om begravningar som man kanske vill ventilera och diskutera. Här ger vi tillfälle till det. Vi träffas fem till tio personer på byrån under lättsamma former över en kopp te/kaffe och en macka.

Det finns också möjlighet att själv samla ihop en grupp och komma överens om en tidpunkt med oss. På det viset blir det ett samtal med människor man själv valt.

Välkommen att anmäla ditt intresse per telefon eller mail

Tebjudning på Humana