Begravning i Storkällans kapell

Storkällans kapell och krematorium

Begravning i Storkällans kapell invid Storkällans krematorium och begravningsplats i Älta. Denna natursköna miljö lämpar sig väl för kyrkliga och borgerliga begravningar.

Runt omkring Storkällans kapell reser sig en vidsträckt tallskog som speglas i kapellens fönster. Det rostfärgade stålet och det mörka teglet i byggnaderna knyter på ett fint sätt an till tallstammarnas nyanser. Samspelet med naturen var en av grundtankarna för arkitekten Wolfgang Hubner. Idag besöker arkitekter från hela världen Storkällans kapell och krematorium för att studera dess unika karaktär.

Här finns orgel och musikanläggning för digitala enheter. Intill kapellet finns lokal för minnesstund efter begravningen.

Vi på på Begravningsbyrån Humana hjälper er med begravningsarrangemanget